{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
IPO/FPO Статистик


Үнэт цаасны нэр
Үнэт цаас гаргагч
ISIN
Үйл ажилгааны чиглэл
Үнэт цаасны төрөл
Үнэт цаасны бүртгэл
Үнэт цаасны санал болгох хэлбэр
Хувьцааг арилжих арга
Гаргасан үнэт цаасны тоо
Олон нийтэд санал болгох хувьцааны тоо
Валют
Нэрлэсэн үнэ
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ
Захиалга өгөх доод хэмжээ
Бондын хэмжээ
Үнэт цаасны гаргасан огноо
Төлөгдөх хугацаа
Гаргасан үнэ
Бондын эргэн төлөлтийн хэлбэр
Бондын жилийн хүү
Бондын хүүгийн төрөл
Бондын төлөх хугацаа
Хүү бодох суурь хоног
Бондын барьцаа
Татсан хөрөнгийн зарцуулалт
Бүртгэл, арилжаалах зах зээл
Үнэт цаасны төлбөр тооцоо
Үнэт цаасны хадгаламж
Андеррайтер
Рейтинг
Fitch Ratings
Moody's Investors Service
S&P Global Ratings Services
Хэрэглэх хууль
Статус
Үнэт цаасны танилцуулга Татах


Үнэт цаасны нэр
Үнэт цаас гаргагч
ISIN
Үйл ажилгааны чиглэл
Үнэт цаасны төрөл
Үнэт цаасны бүртгэл
Үнэт цаасны санал болгох хэлбэр
Хувьцааг арилжих арга
Гаргасан үнэт цаасны тоо
Олон нийтэд санал болгох хувьцааны тоо
Валют
Нэрлэсэн үнэ
Олон нийтэд санал болгох (дээд/доод) үнэ
Олон нийтэд санал болгож буй хувь
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ
Захиалга өгөх доод хэмжээ
Бондын хэмжээ
Үнэт цаасны гаргасан огноо
Бондын эргэн төлөлтийн хэлбэр
Бондын жилийн хүү
Бондын хүүгийн төрөл
Бондын төлөх хугацаа
Хүү бодох суурь хоног
Бондын барьцаа
Татсан хөрөнгийн зарцуулалт
Бүртгэл, арилжаалах зах зээл
Үнэт цаасны төлбөр тооцоо
Үнэт цаасны хадгаламж
Андеррайтер
Рейтинг
Хэрэглэх хууль
Статус
Үнэт цаасны танилцуулга Татах