{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
Хөрөнгө оруулалтын банкны үйлчилгээ

Байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлт, зорилтод тулгуурлан бизнесийн үе шат бүрт тохирсон зөвлөгөө, мэдээлэл авах, хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилт татах, үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлэх мэргэжлийн шинжээч, судлаачдын багтай хамтран ажиллаж, урт хугацааны найдвартай түншлэлийн харилцааг бий болгохыг урьж байна.

 • Бид нэр хүнд бүхий олон улсын хөрөнгө оруулалтын банкуудтай хамтран ажилладаг туршлага дээрээ үндэслэн андеррайтерийн үйлчилгээг үзүүлж, үндэсний компаниудын үнэт цаас гаргах, санхүүжилт татах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

  Хувьцааны санхүүжилт

  • Үнэт цаасыг анх удаа нийтэд санал болгох (IPO)
  • Үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд санал болгох
  • Нэмэлт хувьцаа гаргах

  Өрийн санхүүжилт

  • Засгийн газрын бонд
  • Компанийн бонд
  • Хөрвөх бонд
  • Хоёрдогч өглөг
  • Хамтын санхүүжилтийн зээл, зээлийн шугам
  • Өрийн бусад хэрэгсэл
 • Бид харилцагчдынхаа стратегийн томоохон бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нь болон компанийг өөрчлөн байгуулахад нь хамгийн оновчтой зөвлөгөө, нарийвчилсан шийдлүүдийг гаргаж өгч байна.

  Компанийг өөрчлөн байгуулах

  • Нэгтгэх
  • Нийлүүлэх
  • Хуваах
  • Тусгаарлах
  • Хэлбэрийг өөрчлөх
  • Хамтарсан компани
 • Бид танай байгууллагын үнэ цэнийг хамгийн өндөрт байлгахад туслах богино, дунд, урт хугацааны санхүүгийн стратеги, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн бүтэц, санхүүжилтийн хувилбарууд, тэдгээрийн хэрэгжилт зэрэг корпорацийн санхүүжилтийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна.

  Корпорацийн санхүүжилт

  • Санхүүжилтийн стратеги
  • Санхүүгийн төлөвлөлт
  • Бизнес төлөвлөлт, үнэлгээ
  • Төслийн зөвлөх

  Бусад

  • Хувьцаат компанийн ил тод, нээлттэй байдал, тайлагнал, сайн засаглал
  • Хувьцаат компанид тавигдах шаардлага, түүний хэрэгжилт
  • Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах

Үнэт цаас хэрхэн гаргах вэ? 

Үнэт цаас гаргах

Үнэт цаас гаргаснаар харьцангуй хямд эх үүсвэрээр санхүүжилт татах боломжтой бөгөөд компанийн засаглал сайжирч илүү их үнэ цэнийг бүтээх боломжтой болно.

Үнэт цаас гаргасан түүх

Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлд болон олон улсын зах зээлд үнэт цаас гарган санхүүжилт татсан туршлагууд

Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө авах

Та үнэт цаас гаргах болон компанийг өөрчлөн байгуулах, корпорацийн санхүүжилтийн талаар зөвлөгөө авах бол дараах формыг бөглөж илгээнэ үү.

Хуваалцах