{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
Шинэ хөрөнгө оруулалт

Нийтэд санал болгож буй Хувьцаа


Үнэт цаас гаргагч
Үйл ажиллагааны чиглэл
Олон нийтэд санал болгох
Татан төвлөрүүлэх
Арилжаа явагдах/явагдсан өдөр
Бирж
Үнэт цаасны танилцуулга
Хувь
Тоо /ШИРХЭГ/
Үнэ /ТӨГРӨГ/
Хөрөнгө /ТӨГРӨГ/
Хөрөнгийн зарцуулалт
1
"Инвескор ББСБ" ХХКБанк бус санхүүгийн үйлчилгээ15%
10,759,188
1,550-1,650 1,650-1,750
17.6-18.7 тэрбум
Зээлийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх
2019.05.22-05.30
МХБ

Нийтэд санал болгож буй Засгийн газрын үнэт цаас


ISIN код
Үнэт цаасны төрөл
Нэрлэсэн үнэ/төгрөг/
Тоо/ширхэг/
Нийт
/төгрөг/
Нөхцөл
Хүү төлөх хугацаа
Арилжах үнэ
Арилжаа явагдах/явагдсан өдөр
Төлбөр хийгдэх огноо
Хөрөнгийн Бирж
Одоогоор санал болгож буй Засгийн газрын үнэт цаас байхгүй байна

Нийтэд санал болгож буй компанийн бонд


Үнэт цаас 
гаргагч
Үйл ажиллагааны чиглэл
Нэрлэсэн үнэ /Төгрөг/
Тоо /Ширхэг/
Нийт
/төгрөг/
Нөхцөл
Хүү төлөх хугацаа
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалт
Арилжаа явагдах/явагдсан өдөр
Бирж
Үнэт цаасны танилцуулга
Одоогоор санал болгож буй Компанийн бонд байхгүй байна

Хаалттай хүрээнд санал болгож буй төслүүд

Хөрөнгө оруулах хэлбэр
Үйл ажиллагааны чиглэл
Төслийн шат
Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээ (САЯ ТӨГРӨГ)
Одоооор мэдээлэл байхгүй байна


Төслийн мэдээлэл авах

ЗГҮЦ-НЫ Анхдагч зах зээлийн үнийн тооцоолуур

Тооцооллын үр дүн