{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
2021.06.25

TDBC ИНДЕКСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ 2021 WEEK 25


“ТиДиБи Капитал ҮЦК” нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд АНУ-ын хөрөнгийн зах зээл дээрх үнэ цэнэ бүхий компаниудаас бүрдэх TDBC VALUE 25 US болон өсөлттэй компаниудаас бүрдэх TDBC GROWTH 25 US индексийг тооцож эхлээд байгаа билээ.

2021 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн байдлаарх тус индексүүдийн гүйцэтгэлийг танилцуулж байна.

TDBC VALUE 25 US INDEX

TDBC VALUE 25 US индексийн сүүлийн 1 жилийн гүйцэтгэл

TDBC VALUE 25 US индекс нь 2021 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар 170.22 нэгж хүрсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 46.68 нэгжээр буюу 37.8%-аар өссөн үзүүлэлт болж байна. 2021 оны эхэн үетэй харьцуулахад тус индекс 20.08 нэгжээр буюу 13.4%-ийн өсөлтийг үзүүлээд байгаа ба өмнөх 7 хоногийн мөн үетэй харьцуулахад 0.70 нэгжээр буюу 0.4%-аар өссөн байна.

TDBC GROWTH 25 US INDEX

TDBC GROWTH 25 US индексийн сүүлийн 1 жилийн гүйцэтгэл

TDBC GROWTH 25 US индекс нь 2021 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар 388.50 нэгж хүрсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 125.80 нэгжээр буюу 47.9%-аар өссөн үзүүлэлт болж байна. 2021 оны эхэн үетэй харьцуулахад тус индекс 57.09 нэгжээр буюу 17.2%-ийн өсөлтийг үзүүлээд байгаа ба өмнөх 7 хоногийн мөн үетэй харьцуулахад 5.87 нэгжээр буюу 1.5%-аар өссөн байна.


МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2021 © Ти Ди Би Капитал ҮЦК ХХК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ