{{headers[selectedLogin]}}


14210 Peace Avenue 19, Sukhbaatar District, 1st khoroo, Ulaanbaatar, Mongolia

Phone number: +976 7010 0261, 976 11 311944
Fax: +976 11 311944
E-mail: info@tdbsecurities.mn
"Netflix" КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЯАГААД ӨСӨВ?

"Netflix" КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЯАГААД ӨСӨВ?


2022 он эхэлснээс хойш хагас сая гаруй идэвхтэй хэрэглэгчдээ алдаад байгаа "Netflix" компани нь тайлант жилийн 2-р улиралд 970,000 орчим захиалагчдаа алдсан нь "Wall Street"-ийн хүлээлтээс 2 дахин доогуур байж, сайн гүйцэтгэлийг үзүүллээ. Үүнтэй холбоотой "Netflix Inc."-ийн хувьцааны үнэ "Nasdaq"-ийн хөрөнгө бирж дээр урьдчилсан захиалгаар (pre-market) 6.9% орчим өсөөд байна.

Захиалагчдын тоо их хэмжээгээр багасаагүйд "Stranger Things"-ийн шинэ цуврал гол нөлөөг үзүүлсэн байна. Цаашид тус компани нь өрсөлдөөнд байр сууриа хадгалж явах тал дээр итгэлтэй байгаагаа мэдэгдэж, 2022 оны 3-р улиралд 1 сая захиалагчдын тоо нэмэх урьдчилсан хүлээлттэй ажиллаж байна.

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2022 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Suggested news
WEEKLY MARKET UPDATE 2020.12.07 - 12.11

Share
Other news