{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
МОНГОЛ УЛСЫН ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨСӨЛТ БА ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨСӨЛТ БА ИРЭЭДҮЙН ТААМАГЛАЛ


Монгол улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 онд урьдчилсан гүйцэтгэлээр 7.0% өсөлттэй гарсан билээ. Тодруулбал, ДНБ 2015 оны зэрэгцүүлэх үнээр 30.5 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 2.0 их наяд төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй гарч 7.0%-ийн өсөлтийг үзүүлсэн юм.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 онд 7.0%-иар өссөний -1.3%-ийг хөдөө аж ахуйн салбар, 2.6%-ийг уул уурхай, олборлолтын салбар, 0.6%-ийг аж үйлдвэр, барилгын салбар, 4.3%-ийг үйлчилгээний салбар, 0.9%-ийг бүтээгдэхүүний цэвэр татвар бүрдүүлсэн байна.

Дараах графикт Монгол улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт ба ирээдүйн таамаглалыг үзүүллээ.

IMF - Олон улсын валютын сан

ADB - Азийн хөгжлийн банк

WB - Дэлхийн банк

Монголбанк

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2024 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ