{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
ХНС БОДЛОГЫН ХҮҮГЭЭ 0.75 НЭГЖ ХУВИАР ӨСГӨЖ 3.25% БОЛГОЛОО

ХНС БОДЛОГЫН ХҮҮГЭЭ 0.75 НЭГЖ ХУВИАР ӨСГӨЖ 3.25% БОЛГОЛОО


Холбооны Нөөцийн Сан (ХНС) хямралын эрсдэлийг үл харгалзан бодлогын хүүгээ 0.75%-иар өсгөлөө. 

Бодлогын хүүг яагаад өсгөж байна вэ?

АНУ-ын инфляцын түвшин зорилтот түвшнээс хэт өндөр байгаа тул бодлогын хүүг өсгөж байна. АНУ-ын 8-р сарын инфляцын түвшин 8.3% байгаа нь зорилтот инфляцын түвшин болох 2%-иас хэт өндөр байна.

Бодлогын хүү өссөнөөр хадгаламжийн хүү болон зээлийн хүү өснө. 

Хүүгийн түвшин өсөх нь зах зээлд ямар өөрчлөлт үзүүлэх вэ? 

Зээлийн хүү өснө -> Зээлийн хүүгийн төлөлтийг ихэсгэнэ -> Иргэд болон байгууллагын зээл авалт буурна -> Иргэд мөнгө зарцуулахаас илүүтэйгээр хадгалж эхэлнэ -> Аж ахуй нэгжийн ашигт ажиллагаа буурна ->  Хувьцааны хөрөнгө оруулалтаас шаардах өгөөж ихэснэ -> Ажилгүйдлийн түвшин өндөр болно -> Эдийн засгийн өсөлт буурна
Source: Federal Reserve

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2022 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Санал болгох мэдээ
"ХУРАЛДАЙ" /Mongol 24/ бондын купон төлөгдлөө

Хуваалцах
Бусад мэдээ