{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
ГАДААД ВАЛЮТЫН АЛБАН НӨӨЦ 10-Р САРД ӨСӨЛТ ҮЗҮҮЛЛЭЭ
2021.11.08

ГАДААД ВАЛЮТЫН АЛБАН НӨӨЦ 10-Р САРД ӨСӨЛТ ҮЗҮҮЛЛЭЭ


Монголбанк 2021 оны 10-р сарын байдлаарх Гадаад Валютын Албан Нөөцийн (ГВАН) ерөнхий бүтцийн мэдээллийг нийтэлсэн байна.

  • 2021 оны 10-р сарын байдлаар ГВАН 4.2 тэрбум ам.доллар хүрээд байна. 
  • ГВАН-ийн бүтцийг авч үзвэл нийт харилцах, хадгаламж 59.4%-ийг буюу 2.5 тэрбум ам.доллар, үнэт цаас 19.6%-ийг буюу 0.8 тэрбум ам.доллар, мөнгөжсөн алт 17.5%-ийг буюу 0.7 тэрбум ам.доллар, зээлжих тусгай эрх 3.3% буюу 0.1 тэрбум ам.доллар тус тус эзэлж байна.
  • ГВАН 2021 оны 5-р сараас эхлэн 2021 оны 9-р сарыг хүртэл 5 сар дараалан бууралттай байсан бол энэ сард 0.5%-аар өсөлт үзүүлсэн байна.


МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2021 © Ти Ди Би Капитал ҮЦК ХХК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ