{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 7010 0263, 11311914
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДЫН ЦЭВЭР АШИГ 2022.I

ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДЫН ЦЭВЭР АШИГ 2022.I


Монголын Хөрөнгийн Биржид (МХБ) бүртгэлтэй даатгалын компаниудын 1-р улирлын санхүүгийн тайлан гарлаа.

Нийт МХБ-д бүртгэлтэй 4 даатгалын компанийн цэвэр ашиг 2021 оны эхний улиралд 9.4 тэрбум төгрөг байсан бол энэ оны эхний улиралд 438.6 сая төгрөг болж 95.3 хувиар буурсан байна. 

Доорх зурагт МХБ-д бүртгэлтэй 4-н даатгалын компанийн 2022 оны 1-р улирлын цэвэр ашиг өмнөх оны мөн үеэс хэдэн хувиар өөрчлөгдсөнийг үзүүллээ.


МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2022 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ