{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
АНУ-ЫН 10 ЖИЛИЙН ХУГАЦААТАЙ ЗГҮЦ-НЫ ӨГӨӨЖ, 2019-2022

АНУ-ЫН 10 ЖИЛИЙН ХУГАЦААТАЙ ЗГҮЦ-НЫ ӨГӨӨЖ, 2019-2022


5 сарын 3-ны өдөр АНУ-ын 10 жилийн хугацаатай ЗГҮЦ-ны өгөөж 3 гаруй жилийн дараа дахин 3%-д хүрээд байсан бол 5 сарын 5-ны өдрийн байдлаар 3.15%-д хүрч өссөөр байна.

АНУ-ын инфляцын түвшин 3-р сард 8.5%-д (Сүүлийн 40 жилийн дээд түвшин) хүрсэнтэй холбоотойгоор Холбооны Нөөцийн Сангаас (ХНС)-аас өндөр инфляцыг бууруулахаар мөнгөний хумих бодлого баримталж буй нь АНУ-ын ЗГҮЦ-ны өгөөж өсөхөд голлох нөлөөллийг үзүүлсэн юм. (Бондын үнэ буурах үед өгөөж өсдөг.)

ЗГҮЦ-ны өгөөж өссөн нь орон сууцны зээлийн хүү (mortgage rates) болон компаниудын зээлийн зардалд нөлөөлж, эдийн засагт том нөлөө үзүүлээд байна. Мөн энэ нь хөрөнгө оруулагчдын дунд эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтын сонирхлыг бууруулж байгаатай холбоотойгоор хөрөнгийн зах зээлд сөрөг нөлөөллийг үзүүлж байна.


МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2022 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ