{{headers[selectedLogin]}}


Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19

Утас: +976 7010 0261, 976 11 311944
Факс: +976 11 311944
Имэйл: info@tdbsecurities.mn
Ажилгүйдлийн тэтгэмж хүсэгчдийн тоо, 2021-2023

Ажилгүйдлийн тэтгэмж хүсэгчдийн тоо, 2021-2023


Пүрэв гарагт ажилгүйдлийн тэтгэмж хүсэгчдийн тоо нийтлэгдсэн ба уг үзүүлэлт хүлээлтээс өндөр гарлаа. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдад хөдөлмөрийн зах зээл суларч байгаа дохиог өгсөн юм. 

Хөдөлмөрийн зах зээл суларч байгаад 2022 оны өндөр инфляцын нөлөө болон төв банкнуудын өндөр бодлогын хүүгээс эрэлт буурч улмаар компаниудын ашгийн маржин буурсан нь нөлөөтэй. Учир нь компаниудын ашигт ажиллагаа буурч байгаа нь тэдгээрийг зардлаа танахад хүргэж улмаар ажиллах хүчдээ цомхотгол хийгээд байгаа юм.

Дараах графикт 2023 он эхэлснээс хойш ажилгүйдлийн тэтгэмж хүсэгчдийн тоо ихсэж байгааг харууллаа.

МЭДЭГДЭЛ: Энэхүү хэвлэл /мэдээлэл, судалгаа/ нь “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК-ийн нэрийн өмнөөс зөвхөн өөрийн үйлчлүүлэгчид /харилцагчид/-д мэдээлэл хүргэх зорилгоор бэлтгэгдсэн ба энэ нь аливаа санхүүгийн хэрэгслийг худалдах, худалдан авах санал биш болно. Судалгаа /хэвлэл/-г бэлтгэх үеийн байдлаар түүнд агуулагдаж буй мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хангах талаар шаардлагатай ажиллагааг хийсэн бөгөөд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК нь мэдээллийн анхны эх сурвалжийн үнэн бодит байдалд баталгаа гаргахгүй. Энэхүү мэдэгдэлд агуулагдaж буй мэдээллийг үйл ажиллагаандаа шууд болон шууд бус байдлаар ашигласнаас үүдэн аливаа хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд учирсан хохиролд “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК” ХХК хариуцлага хүлээхгүй болно.

2023 © Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК

Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө - 19


Бусад мэдээ